Q-impact relatiedag 30 juni 2016 in het PSV stadion

Q-impact relatiedag 30 juni 2016 in het PSV stadion

Op 30 juni jl. hebben 30 relaties van Q-impact deelgenomen aan de eerste Q-impact relatiedag. Het thema van de middag was “Hoe ontwikkel je gericht talent”. Door drie sprekers is dit thema vanuit verschillend perspectief aangevlogen.

De eerste spreker, Art Langeler, hoofd opleiding van PSV Jeugd, benaderde dit thema vanuit de betaald voetbalorganisatie. Zijn grote uitdaging toen hij 3 jaar geleden startte bij PSV was “Hoe kan ik zorgen dat 50% van de selectie op termijn uit de eigen jeugd komt”. Een grote uitdaging zeker als je weet dat dat nu een enkeling is die het eerste bereikt. Art gaf in zijn presentatie vooral aan dat hij voorwaardenscheppend bezig is. Sturen op de aanwezige ambitie van de trainersstaf. Wat is de ambitie van de jeugd trainer? Waarom wil hij dit bereiken? En wat wil hij ervoor doen? Coach je trainers; geef eerlijke feedback, ook al is die niet altijd even plezierig. Het afgelopen jaar is er ook intervisie opgestart om te zorgen dat de trainers van elkaar leren en elkaar helpen bij het oplossen van problemen en vraagstukken. Ook kennis binnenhalen door oud profvoetballers te betrekken bij de opleiding en samenwerkingsverbanden aangaan met universiteiten is waardevol gebleken.

Boris Goddijn, consultant bij Q-impact op het gebied van talentontwikkeling, gaf aan de hand van het rollenmodel uitleg welke rollen er in een organisatie ingevuld kunnen worden afhankelijk van het type organisatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in rollen binnen een uitvoerende organisatie, een verander organisatie en de strategische top en de vraagstukken waarmee deze diverse rollen worden geconfronteerd. Voor de deelnemers gaf dit “food for thought”. Hoe kom ik tot een uitgebalanceerde organisatie? Welke rol vervul ik? Met welke vraagstukken houd ik mij bezig en met welke moet ik mij bezig houden? Hoe kan deze aanpak mij helpen om te komen tot het gericht ontwikkelen van talent binnen mijn organisatie?

Als derde en laatste spreker kwam Erik Gipmans aan het woord.Hij is algemeen directeur bij Gipmans Planten te Venlo. Een van de grotere plantenkwekers in Nederland die zich de afgelopen 5 jaar actief is gaan bezighouden met het gericht ontwikkelen van zijn mensen. Hij gaf aan dat het een intensief proces is geweest om van een traditioneel planten kweek bedrijf, gericht op de ontwikkeling van planten, de focus te krijgen op de ontwikkeling van mensen. Het is zijn overtuiging dat het de investering qua tijd en geld dubbel en dwars waard is geweest. Zonder deze investering was het naar zijn mening niet mogelijk om de huidige groei te bewerkstelligen.

Na de sprekers hebben de deelnemers een duik in de historie kunnen nemen door een bezoek aan het PSV museum. Iedereen heeft nog kunnen genieten van een Italiaans buffet en nader kennis kunnen maken met elkaar. We kijken terug op een geslaagde en plezierige middag. Een cadeautje voor onze relaties!