GRATIS e-book 'Leiderschap met IMPACT' aanvragen
7 stappen die iedere manager moet nemen om succesvol te zijn
Gratis e-book
Direct contact? Bel: 023 - 751 59 18

HomeNieuwsSLIM-subsidieregeling

SLIM-subsidieregeling

SLIM-subsidieregeling

Je hebt geluisterd naar je werknemers? En ze willen zich graag verder ontwikkelen? Uiteraard vul jij die behoefte graag voor ze in. Want dat is alleen maar gunstig voor je bedrijf. Je medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd. Jij beloont ze. De werksfeer wordt verhoogd en de productiviteit stijgt. Een win-winsituatie die prima past bij een positieve prestatiecultuur. En het fantastische feit wil, dat je op dit moment daar financieel bij wordt geholpen. Door de overheid. Er is namelijk een subsidieregeling voor onderzoek naar ontwikkeling van je medewerkers. Deze heet de SLIM-subsidieregeling. Echter, snelle actie is een vereiste. Want om ervoor in aanmerking te komen heb je tot begin maart de tijd.

WAT IS DE SLIM-SUBSIDIEREGELING?

Een regeling die een leercultuur binnen bedrijven organiseert.

WIE KOMEN VOOR DE REGELING IN AANMERKING?

 • Midden- en Kleinbedrijven (MKB) in alle sectoren, die voldoen aan bepaalde voorwaarden.
 • Grootbedrijven (alleen in de sectoren, landbouw, horeca en recreatie).
 • De regeling kan ook door een samenwerkingsverband worden aangevraagd.

WELKE ACTIVITEITEN ZIJN EVENTUEEL SUBSIDIABEL?

 • Het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoefte, resulterend in een ontwikkelplan.
 • Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor de medewerkers.
 • Het invoeren van specifieke leermethoden, vaardigheden of beroepshouding.
 • Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding (apart subsidiabel).

WELKE KOSTEN ZIJN EVENTUEEL SUBSIDIABEL?

 • De externe kosten van adviseurs, bijvoorbeeld voor het opstellen van een ontwikkelplan, opzetten van een bedrijfsschool, aanleren van vaardigheden of het geven van loopbaan- en ontwikkeladviezen door een loopbaanadviseur.
 • Interne kosten, waaronder directe loonkosten voor medewerkers uit het bedrijf, die zich bezighouden met de activiteiten.
 • Bepaalde toeslagen op de bovengenoemde kosten.

WELK SUBSIDIEPLAFOND GELDT VOOR DE AANVRAGEN?

 • Voor een kleine MKB-ondernemer – (< 50 personen werkzaam en een max. jaaromzet/balanstotaal van € 10 miljoen) – maximaal 80% subsidie tot een max. van € 24.999,-.
 • Voor een middelgrote MKB-ondernemer – (< 250 personen werkzaam en een max. jaaromzet van € 50 miljoen of balanstotaal van max. 43 miljoen) – max. 60% tot een max. van € 24.999,-
 • Voor een MKB-ondernemer in de landbouw is een max. van € 20.000 subsidie vastgesteld (voor kleine bedrijven wordt max. 80% vergoedt en voor middelgrote bedrijven 60%).
 • Voor samenwerkingsverbanden wordt 60% tot een max. van € 500.000, – per project vergoed.

WANNEER KAN DE SUBSIDIEAANVRAAG INGEDIEND WORDEN?

 • Voor individuele MKB-aanvragen: 1 maart – t/m 31 maart 2020.
 • Voor aanvragen in samenwerkingsverband: 1 april – t/m 30 juni 2020.

WAT IS VERDER HANDIG OM TE WETEN?

 • De SLIM-subsidieregeling bevindt zich nog in de conceptfase en kan nog wijzigen.
 • Voor de subsidieaanvragen gelden aanvullende administratieve en juridische regels.
 • Bovenstaande uitleg is een korte samenvatting. De volledige regeling is na te lezen op de website van mijnoverheid https://www.internetconsultatie.nl/slimregeling
 • Wij adviseren bij het inhoudelijk vormgeven van de activiteiten rondom het opzetten van een bedrijfsschool, ontwikkelplan, talentontwikkeling, loopbaanadvies.

Wil je in aanmerking komen voor de SLIM-subsidieregeling? En je wil graag meer informatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Q-Impact. Quality in behavior.