9 redenen om in een conflict een kans te zien

9 redenen om in een conflict een kans te zien

Grote kans dat als je denkt aan een recent conflict op jouw werk, je daar opnieuw buikpijn van krijgt. Een conflict wordt meestal niet ervaren als iets comfortabels, eerder als iets dat energie kost en spanning oplevert. Maar we weten allemaal dat er niet zoiets bestaat als een conflictvrije werkomgeving. Gek genoeg zijn conflicten eigenlijk op zichzelf geen probleem. Het is de manier waarop wij ermee omgaan, dat conflicten een negatief imago oplevert. Maar conflicten bieden ook kansen en kunnen positieve uitkomsten hebben. Denk maar eens aan relaties die sterker zijn geworden, nadat de lucht is geklaard. Tijd dus om aandacht te schenken aan de positieve kanten van een conflict.

1. Sterkere relaties

Uit conflicten kunnen sterkere relaties ontstaan, omdat deelnemers aan een conflict elkaar doorgaans beter leren kennen en begrijpen. Naast verschillen zijn er bovendien ook altijd overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen. Die kunnen voor verbondenheid zorgen. Daarnaast hebben deelnemers geleerd om samen een conflict op te lossen en kunnen ze samen sterker verder gaan. Dat geeft vertrouwen voor de samenwerking.

2. Nieuwe ideeën

Deelnemers aan een conflict, nemen ook deel aan het uitwisselen van standpunten, ervaringen en ideeën. Conflicten maken verschillen zichtbaar en verschillen kunnen leiden tot betere ideeën, nieuwe werkmethoden en effectievere gedragingen. Vernieuwing gaat bijna niet zonder conflicten. Als iedereen het altijd met elkaar eens is, dan is er geen innovatie. Conflicten uit de weg gaan leidt tot stilstand.

3. Duidelijkheid creëren

De wereld is complex en zo ook organisaties. Vaak is er van alles onduidelijk, zijn er  tegenstrijdige regels, verschilt het formele beleid met de uitvoering en sluiten werkafspraken niet meer aan op de werkelijkheid. Een conflict kan de behoefte aan duidelijkheid naar voren brengen. Via een conflict wordt de organisatie gedwongen daarover na te denken, stelling te nemen, helderheid te geven en prioriteiten te benoemen.

4. Assertiviteit versterken

Een conflict dat zichtbaar wordt dwingt mensen om zich duidelijker op te stellen. In een conflict, dat echt op tafel ligt kun je nauwelijks op de achtergrond blijven. Het dwingt je om een mening te vormen, op te komen voor je behoeften en belangen en andere feedback te geven. Een conflict doet een beroep op je assertiviteit en het vermogen om zaken bespreekbaar te maken. En dat is goed, want het hoort bij een volwassen samenwerkingsrelatie.

5. Betere werkresultaten

Als we elkaar voortdurend bevragen, bijvoorbeeld over een betere aanpak, leidt die creatieve wrijving tot nieuwe oplossingen. Als je met een collega een conflict hebt over de beste manier om een nieuw initiatief uit te rollen, dan ben je gedwongen de voor- en nadelen te verkennen van elke aanpak en, idealiter, de beste oplossingen te vinden.

6. Kans om te groeien

Het kan ongemakkelijk voelen als iemand je uitdaagt. Maar het is ook een kans om te leren en te groeien. We krijgen feedback, komen in nieuwe situaties terecht en moeten ons inleven in anderen. Uit een conflict kun je veel leren over jezelf en over hoe je de dingen een volgende keer anders kunt doen.

7. Tevredenheid en zelfvertrouwen vergroten

Wanneer je niet meer bang bent om het constructief oneens te zijn met elkaar of zelfs het conflict aan te gaan over problemen op het werk, dan zal je waarschijnlijk tevredener naar het werk gaan. Het is niet meer nodig om op eieren te lopen en meningsverschillen uit de weg te gaan. Bovendien groeit je zelfvertrouwen als je beseft dat je een constructieve bijdrage hebt geleverd aan een belangrijke gezamenlijk vraagstuk.

8. Losmaken wat vastzit

In vastgeroeste situaties kan een conflict beweging brengen. Emoties worden geuit, meningen gedeeld en oplossingen gezocht voor de toekomst. Als dit goed begeleid wordt, ontstaat nieuwe energie en toekomstgerichtheid. Door conflicten kunnen ook bestaande machtsstructuren die vernieuwingen tegenhouden worden omgevormd naar nieuwe en constructievere structuren. Verandering gaat bijna niet zonder conflicten. Soms is een conflict nodig om op een radicale wijze een einde te maken aan vastgeroeste situaties.

9. Weerstand benutten

Zonder weerstand kun je niet sturen. Je weet onvoldoende wat er leeft en wat beter kan. Met conflicten heb je weerstand en tegenstellingen die je verder brengen. Bovendien staan er personen op die je in eerste instantie als lastig kunt ervaren maar die wel, hopelijk op een positieve wijze, voor een zaak gaan staan. In feite tonen ze leiderschap, maken ze zaken bespreekbaar en nemen ze hun verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een taai vraagstuk. Kortom, via conflicten kun je ook leiders identificeren.

Conflicten bieden kansen om een veelheid aan zaken beter te maken en te doen. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan een conflict, zeker als ze niet goed verlopen. Maar laat je daardoor niet verblinden. De uitdaging is om conflicten niet langer uit de weg te gaan, deze goed te begeleiden en de potentiële kansen te benutten. Maak conflicten bespreekbaar. Zet het minimaal op de agenda binnen jouw organisatie en haal het uit het verdomhoekje. Wil je er meer over horen? Neem dan contact met ons op en ontdek hoe wij jou en jouw organisatie conflictbestendiger kunnen maken en tegelijk hoe al het positieve uit een conflict te halen!

Lees onze nieuwsartikelen en blogs als eerste op onze LinkedIn- en Facebookpagina.