Direct contact? Bel: 023 - 751 59 18

HomeIndividuele ontwikkelingTraining "Werken AAN je onderneming"

Training "Werken AAN je onderneming"

Deze training is voor ondernemers die bewust afstand willen nemen van de dagelijkse operationele gang van zaken om vandaar uit te kijken waar er kansen liggen om te komen tot wezenlijke verbeteringen in de organisatie. Daarbij werken we vanuit het Coherence model. Met dit model verkrijg je een dieper inzicht in de samenhang van je organisatie en kan je betere keuzes maken voor de verdere ontwikkeling van je organisatie.

Download brochure Gratis intake

Locatie: NH Hotel Jan Tabak Bussum
Start: 7 december 2023

Training "Werken AAN je onderneming"
2 x 1 dag + lunch

Het doel resultaat van deze training is als volgt:

  • Een duidelijk beeld over hoe de organisatie functioneert; waar liggen sterktes? Waar liggen knelpunten? Wat is oorzaak en wat gevolg?
  • Verbeterprocessen worden in kaart gebracht; van impuls tot realisatie. Spreken we van transitie, verander- of een verbeterproces? Wat is er echt nodig om tot verbetering te komen?
  • Een concreet en gestructureerd toekomstplan voor de organisatie; waarbij een verbinding gemaakt wordt tussen de hogere doelen van de organisatie en de toegevoegde waarde voor de klant.

Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden. Het een na beste moment is NU!

De aanpak van de training:

We pakken de meest uitdagende, actuele en wezenlijke thema’s aan die spelen in je organisatie, bepalen oplossingsrichtingen en op basis daarvan maak je een concreet plan van aanpak.

Daarnaast zoomen we in op jouw rol en ontwikkeling als leider; in perspectief van jouw kwaliteiten en de levensfase waarin je verkeert.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers, allen ondernemer met eigen vraagstukken. Gedurende de training is er veel ruimte om kennis te delen en te leren van elkaar.

Veel waardevolle inzichten waar ik mee verder kan
Veel waardevolle inzichten waar ik mee verder kan
Door deze training heb ik veel waardevolle inzichten verkregen waar ik mee verder kan. Ik weet welke zaken er goed gaan, maar heb nu ook een concreet beeld gekregen om te werken aan de verdere verbetering van mijn organisatie. Het Coherence model geeft daarbij veel inzicht en helpt mij om van een afstand naar mijn organisatie te kijken en hier een plan voor op te stellen waar ik de komende drie jaar naartoe wil.
Wilfred Vijverberg, Algemeen directeur CH2O

Download brochure Gratis intake

Wat zijn de kosten voor de training?

Voor meer informatie over de investering die gemoeid is met de training kun je een mail sturen naar info@q-impact.com. Wij geven jou dan de exacte investering die gemoeid is met de training.

Krijg ik een bewijs van deelname of certificaat na afloop van de training?

Wanneer je alle trainingsdagen hebt deelgenomen en de bijbehorende opdrachten zijn uitgevoerd ontvang je certificaat als bewijs van deelname en succesvolle afronding van de training.

Hoeveel tijd moet ik investeren ter voorbereiding en studie voor de training?

Je kunt rekening houden met 3 a 4 uur voorbereiding en studie tijd per trainingsdag.

Is er ook tijd voor individuele coaching gedurende het trainingstraject?

Halverwege de training is er een coaching gesprek gepland tussen de trainer en de deelnemer. Daarnaast is er altijd een intake gesprek vooraf gaande aan de training en is de trainer bereikbaar voor vragen en ondersteuning gedurende de training.

Zijn er nog andere locaties waar de training gegeven wordt?

In principe vindt de training plaatst op de locatie die aangegeven staat op de site. Op basis van woonplaats van deelnemers is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de trainingslokatie mits dit voor alle trainingsdeelnemers akkoord is en past.

Wat is de start- en eindtijd van de trainingsdagen?

Alle trainingsdagen zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Alleen de eerste dag van de Directie training start om 13.30 uur en heeft een avondprogramma tot 21.30 uur.

Wat als ik een trainingsdag mis vanwege vakantie of ziekte?

Je krijgt alle materialen van de gemiste trainingsdag. In overleg met de trainer wordt bepaalt hoe je de gemiste dag kunt inhalen zodat je training goed kan vervolgen.

Download brochure Gratis intake

Bekijk ook de andere trainingen

Q-impact levert diensten op het gebied van trainen, coachen en HR advies. Benieuwd naar onze andere trainingen?