Persoonlijke ontwikkeling

Onze aanpak van uw persoonlijke ontwikkeling is erop gericht om elk individu een maatwerktraject aan te bieden. Dat doen wij door met elke deelnemer een intakegesprek te plannen. Daarin willen wij weten in welke context de medewerker opereert. Wat is zijn functie, wat wordt er van hem verwacht qua taken en verantwoordelijkheden? Op welke wijze wil hij zich ontwikkelen, wat willen hij en de organisatie bereiken? Op welke wijze gaat hij begeleid worden door zijn leidinggevende? Gedurende het proces van persoonlijke ontwikkeling bewaken wij de voortgang en de resultaten. Na afloop stellen wij vast of zowel de deelnemer als de organisatie tevreden is over de resultaten en worden er concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop het geleerde geborgd wordt na de training of coaching.

Consumenten zijn statistieken. Klanten zijn mensen.
– Stanley Marcus

 

CoachingLeiderschapManagementCoachend leidinggevenVerkoopKlantgerichtheid

Coaching

De Q-impact coach is een klankbord. Iemand die goed luistert, meedenkt en waar nodig ook een spiegel voorhoudt. Hij ondersteunt bij het bewust worden van de impact van eigen patronen. Maar ook (beperkende) overtuigingen. En het effect van gedrag op anderen en stimuleert het zicht krijgen op meer keuzemogelijkheden in het gedrag. Tevens draagt hij bij aan het groeien van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gedrag. Het doel is om de gecoachte zelfredzamer te maken in zijn of haar functioneren. Q-impact verzorgt de volgende vormen van coaching:

 • Loopbaancoaching
 • Coaching op competentie- en talentontwikkeling
 • Coaching op persoonlijke effectiviteit
 • Progressiegericht coachen

Open training directie

“Visionair en inspirerend leidinggeven”
1 x 2 dagen + 4 x 1 dag + 1 verankeringsdag

Doel van deze training is u als leider en eindverantwoordelijke te ondersteunen bij het op een hoger plan brengen van uw organisatie om daarmee consistente en duurzame resultaten te bewerkstelligen.

Locatie: Hotel Oud London te Zeist.
Trainingsdagen: Op aanvraag.

De volgende aspecten komen in de training aan de orde:

 • Wat is de definitie van een succesvolle organisatie?
 • Welke factoren zijn bepalend voor het (lange termijn) succes van een organisatie?
 • Op welke wijze kan ik als leider deze succesfactoren vertalen naar mijn organisatie?
 • Wat betekent dit voor mijn stijl van leidinggeven?
 • Wat is effectief in mijn gedrag en welke zaken ga ik aanpassen of veranderen om mijn organisatie nog succesvoller te maken?

De deelnemers bestaan uit directieleden en senior managers van (internationale) ondernemingen, die in hun functie leidinggeven aan managers. De selectie van deelnemers vindt plaats op basis van niveau, persoonlijkheid en diversiteit in achtergrond en ervaring.

Open training management

“Het initiëren van veranderingen”
6 x 1 dag + 1 verankeringsdag

Deze training ondersteunt u bij het halen van een hoger rendement uit uzelf en uw medewerkers. U vergroot uw toegevoegde waarde voor de organisatie en u ontwikkelt zich tot een sterke motivator.

Locatie: NH Jan Tabak te Bussum.
Trainingsdagen: Op aanvraag.

De volgende aspecten komen in de training aan de orde:

 • Hoe realiseert u de gewenste veranderingen binnen uw team of business unit?
 • Hoe motiveert u uzelf en anderen voor deze veranderingen?
 • Welk gedrag is effectief?
 • Wat zijn uw sterke kanten en waar liggen uw verbeterpunten?
 • Hoe kunt u uw kwaliteiten optimaal inzetten om de gewenste doelen te realiseren?

Deze training is voor (ervaren) managers uit zowel het bedrijfsleven als non-profit organisaties, die zich verder willen bekwamen in het resultaatgericht aansturen en begeleiden van mensen.

Open training coachend leidinggeven

“Motiverend en effectief aansturen van uw medewerkers”
4 x 1 dag + 1 verankeringsdag

De training brengt uw coaching potentieel op een hoger niveau waardoor u meer rendement uit uw team en medewerkers kan halen.

Locatie: NH Hotel Jan Tabak te Bussum
Trainingsdagen: op aanvraag.

De volgende aspecten met betrekking tot coaching en begeleiding komen in de training aan de orde:

 • Op welke wijze kan ik mensen beïnvloeden en motiveren?
 • Welke stijlen van coaching zijn er. Hoe kan ik die effectief inzetten.
 • Er wordt vanuit het teamoogpunt gekeken naar beïnvloeding. Hoe creëer ik het gewenste gedrag in mijn team.
 • Op welke wijze kan ik ongewenst gedrag ombuigen naar positief gedrag en tevens onderlinge samenwerking stimuleren.

De training coachend leidinggeven is gericht op teamleiders en (project) managers die zich verder willen bekwamen in het gericht aansturen en motiveren van medewerkers.

Open training verkoop

“Het creëren en onderhouden van positief werkende relaties”
5 x 1 dag + 1 verankeringsdag

In deze training staat het verkoopproces centraal. Door het volgen van deze training bent u in staat sneller en makkelijker nieuwe klanten te werven. U leert meer oog te krijgen voor uw gesprekspartner. Daarnaast bent u beter in staat relaties te onderhouden die op langere termijn een bijdrage leveren aan de continuïteit van uw organisatie.

Locatie: NH Jan Tabak te Bussum.
Trainingsdagen: Op aanvraag.

U krijgt tijdens de training antwoord op vragen als:

 • Hoe kan ik effectiever nieuwe klanten werven, onderhouden en behouden?
 • Welke attitude en gedrag helpen mij daarbij?

De training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in een commerciële functie zoals accountmanager, verkoper, (after)salesmanager of voor managers die hun commerciële kwaliteiten willen vergroten.

Open training klantgerichtheid

“Het managen van het tevredenheidsproces”
4 x 1 dag + 1 verankeringsdag

Met deze training vergroot u zowel uw interne als externe klantgerichtheid. De training leert u op welke wijze u de verwachtingen kunt managen van uzelf en uw omgeving.

Locatie: NH Naarden
Trainingsdagen: op aanvraag.

U krijgt tijdens de training antwoord op vragen als:

 • Wat verwacht mijn omgeving van mij en hoe achterhaal ik dit?
 • Hoe kan ik het verwachtingspatroon beïnvloeden?
 • Hoe kom ik tot een optimale samenwerking met mijn collega’s, klanten en leidinggevende?

Deze training is bedoeld voor medewerkers in een dienstverlenende functie op technisch, administratief of product-support niveau.

Referenties

Door de training “Het managen van het tevredenheidsproces” ben ik communicatief sterk gegroeid binnen de organisatie. De leerpunten hebben geleid tot een betere samenwerking en vertrouwensband tussen mij en mijn leidinggevende. Nogmaals bedankt voor deze 5 leerzame dagen!

Het niet aflatend enthousiasme van de training “Het managen van het tevredenheidsproces” zorgde voor een sneeuwbaleffect welke mij deed overstijgen. Door “SMART” te denken en handelen en het blijven investeren in relaties, kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan onze onderneming.

De training van Q-impact heeft mij veranderd. Dankzij Q-impact ben ik een andere verkoper geworden. Ik ben zekerder van mijn zaak dan voorheen. Dat hoor ik niet alleen van mijn collega’s, ook van de klanten krijg ik dat terug. Sterker nog, een van mijn klanten gaat dezelfde training volgen. Omdat hij heeft gezien wat het voor mij gedaan heeft.

De directietraining van q-impact heeft me duidelijk helder gemaakt wat de visie voor mijn bedrijf is en op welke manier ik als leider moet handelen om dat voor elkaar te krijgen. Dat geldt voor mijn eigen taken en die van mijn team. Het timemanagement, voeren van gesprekken en het motiveren van medewerkers zijn daar een cruciaal onderdeel in. Het resultaat is veel meer structuur in de organisatie en daardoor veel meer rust voor mezelf in plaats van het leven in de waan van de dag.

De training “Visionair en inspirerend leidinggeven” heeft mij veel inzicht gegeven in mijn sterke en zwakke punten als leidinggevende. Tijdens de training is er hard gewerkt aan het versterken van mijn positieve kwaliteiten en het verbeteren van mijn zwakker ontwikkelde eigenschappen. Het heeft mij ook geholpen meer afstand te nemen van de dagelijkse operationele activiteiten en meer tijd in te plannen voor de lange termijn ontwikkeling van mijn bedrijf. Hierdoor heb ik een veel betere balans gevonden voor mijzelf, mijn medewerkers maar ook in mijn privé situatie. Ik wil Q-impact dan ook hartelijk bedanken. Ik kan iedere leidinggevende, ondernemer of manager adviseren gebruik te maken van deze waardevolle training van Q-impact.

De training “Visionair en inspirerend leidinggeven” heeft bijgedragen in mijn ontwikkeling tot een completere leidinggevende. Door de intensieve training heb ik inzicht gekregen in mijn sterke en zwakke punten en is er bewust aan de zwakke punten gewerkt. Het heeft mij geholpen om effectiever om te gaan met ons team mensen en ik heb een betere balans gevonden tussen privé en werk. De training is van hoog niveau en door de kleine groepsgrootte zeer effectief. Deze training is een absolute aanrader.

In een snelgroeiende organisatie is het essentieel dat het team zich blijft ontwikkelen. Middels de leiderschapstraining van Q-impact hebben we meer inzicht gekregen in onze ontwikkeling, de individuele krachten van onze MT teamleden en hoe we deze nog beter aan kunnen wenden om als team nog betere prestaties neer te zetten. Daarnaast gaf Q-impact ons het inzicht hoe als leider (in plaats van manager) beter in staat te zijn om het maximale uit je team te halen.

“De DISC-training van Q-Impact heeft ons mooie inzichten gegeven. We werkten al erg goed samen, maar zijn nu nog scherper op onze persoonlijke overeenkomsten en verschillen.
Hierdoor weten we beter hoe we elkaar kunnen helpen en faciliteren. De training was sterk opgebouwd en Peter zorgde voor rust en evenwicht door regelmatig met ons stil te staan bij de kernpunten uit onze analyses. Nog met grote regelmaat wordt er bij ons op kantoor gerefereerd aan onze ‘kleuren en letters’, wat naast begrip ook voor hilariteit zorgt. Peter, bedankt!”

Q-impact heeft mij, met de training “Visionair en inspirerend leidinggeven”, inzicht gegeven in mijn huidige kwaliteiten en valkuilen. Met deze valkuilen zijn we tijdens de training aan de slag gegaan. Met het enthousiasme en de bevlogenheid van trainer Peter Wijnands word je meegenomen in een reis waarbij je veel eigenschappen ontdekt die je bezit of waar je juist in moet ontwikkelen. Het draait voor een groot gedeelte om je eigen gedrag en de veranderingen daarin.  Als je van A naar B wilt, zal je altijd vanuit B moet werken. De “B” wordt, onder begeleiding van Peter, in een kleine groep met andere leidinggevende, voor iedereen persoonlijk gecreëerd. Graag wil ik Q-impact hartelijk danken voor deze leerzame tijd. Ik  kan mede-directeuren deze training van harte aanbevelen.

Op de trainingsdagen word je zowel individueel maar ook als team aangespoord de aangereikte tools te gebruiken. Dat is soms confronterend en ook uitdagend. ‘Bewustwording van’ en ‘focus op’ zijn thema’s waar je in de dagelijkse praktijk zeker mee aan het werk kunt. Het is ook fijn om te zien dat je als team elkaar leert coachen en zodoende ook elkaar helpt om je individuele en persoonlijke doelen te bereiken. Wij hebben met het MT van GT Bunck bereikt dat de trainingen aansporen tot individuele ontwikkeling en dat het impact heeft op de ontwikkeling van het team als geheel.

Gipmans Planten is zich ervan bewust dat gedragsverandering geduld (en dus tijd) vraagt. Maar ik durf te stellen dat de training van Q-impact al een waarneembare verandering in het gedrag teweeg heeft gebracht. Meer dan alleen de stap ervoor, bewustwording. Q-impact gaf onze mensen een goed impuls naar meer focus op relatiemanagement en resultaatgericht werken. Daar plukken wij nu de vruchten van. Waarvoor dank!

Q-impact heeft bijgedragen aan een solide uitbouw van onze organisatie. Door een heldere communicatie en door een zekere rust en structuur begrijpen we niet alleen elkaar beter, maar ook onze klant en leverancier. De professionele en integere wijze waarop Peter de uitdaging bij BVB Substrates heeft opgepakt en de resultaten die hij heeft bereikt verdienen respect.

Door de training die ik gevolgd heb bij Q-impact heb ik handvatten gekregen om als persoon op een positieve en motiverende manier met mijn team mensen om te gaan. Je leert structuur aan te brengen in je werk, maar ook structuur in de omgang met je medewerkers. Dat geeft persoonlijke rust, maar ook rust in je onderneming omdat je dit uitstraalt, mede doordat je leert om de medewerkers duidelijkheid te geven. Voor mij een echte aanrader waarmee ik nog jaren vooruit kan om alle geleerde en besproken onderwerpen verder uit te diepen.

De directietraining van Q-impact is klein van omvang qua aantal deelnemers (maximaal 8). Het gaat snel, is van hoog niveau en mede door de diverse gastsprekers inspirerend. Ik kan een ieder de training van harte aanbevelen.

Door het deelnemen aan de managementtraining heb ik mijn kennis met betrekking tot het managen van een team en mijzelf vergroot en hierdoor kan ik effectiever en professioneler optreden en meer taken gedaan krijgen in kortere periode. Het positieve filter richting medewerkers is daarbij een goed hulpmiddel. Ook heb ik meer vertrouwen gekregen in de beslissingen die ik als manager neem.

De managementtraining stelt mij in staat om veel effectiever om te gaan met mijn waardevolste asset, mijn mensen.

Ik ben blij dat ik de managementtraining heb gevolgd. Door de behandelde onderwerpen ben ik als manager enorm gegroeid.

Jij en jouw team hebben een mooi concept ontwikkeld waardoor managers en directeuren/eigenaars zich bewust worden van het feit dat o.a. een “gezonde” privésituatie absoluut leidt tot betere resultaten. Dit wordt gecombineerd met de zakelijke aspecten betreffende presentaties, gesprekken met personeel (motiveren) etc. Deze combinatie is een perfecte formule om managers en directeuren/eigenaars meer in balans te brengen en dus als mens gelukkiger te worden. Na het afsluiten van het jaar moest ik, met dankbaarheid, aan je denken. Mijn bedrijf heeft een behoorlijke vlucht gemaakt, in positieve zin. Hoe ik hiermee om moet gaan heb ik van jou geleerd. Wellicht moet ik zeggen: jij hebt mij middels de training goed voorbereid hierop. Kortom: heel erg bedankt… mentor!!

De opzet en inhoud van de managementtraining onder leiding van Peter Wijnands heb ik als zeer leerzaam ervaren. De kleine groepsgrootte bestaande uit professionals met diverse achtergronden geven de training extra dynamiek.  Doordat de theoretische kennis goed toepasbaar is in de praktijk, ben ik als manager gegroeid en beter in staat het optimale rendement uit mijn team te halen.