Organisatieontwikkeling

Elke organisatie is anders. Daarom behoeft iedere organisatie een specifieke aanpak. Toegespitst op die organisatie. De verankeringsaanpak van Q-impact zorgt voor maatwerk en borging van het ontwikkelde.  Het talentmanagementprogramma zorgt ervoor dat talenten en competenties in kaart worden gebracht. Om deze vervolgens systematisch en effectief te ontwikkelen door coaching en training.

Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden. Het een na beste moment is NU!
– Oud Chinees spreekwoord

 


VerankeringsaanpakCompetentie en talentmanagement

Verankeringsaanpak

Actuele situatie
Om tot een succesvolle samenwerking te komen, is het van wezenlijk belang dat wij een goed beeld hebben van uw huidige situatie. Dit doen wij door in gesprek te gaan met de directie en/of het management. Door middel van het stellen van gerichte vragen in een persoonlijk gesprek en desgewenst de inzet van meetinstrumenten, wordt helder waar de onderneming vandaan komt en waar deze op dit moment staat in haar ontwikkeling.

Gewenste situatie
De volgende stap is dat wij samen met de opdrachtgever vastleggen wat de gewenste situatie moet zijn. Wat is de visie op de ontwikkeling van de gewenste cultuur. Welk gedrag, vaardigheden en competenties zijn vereist? Waarom is dat belangrijk?  Hoe is dat zichtbaar en voelbaar? Wat gaat er dan beter? Welke doelen zijn gerealiseerd? Wij maken als het ware met u een foto van de toekomst.

Uitvoering
De afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit document is de rode draad in het traject en zorgt voor focus. Een voorwaarde voor een succesvol verandertraject, is de actieve betrokkenheid van de directie cq. het management. Vanuit onze ervaring en expertise zien wij dat het rendement van de investering aanzienlijk toeneemt wanneer de leiding van de organisatie actief participeert. Wanneer zij het goede voorbeeld geven en de medewerkers actief betrekken bij de organisatieontwikkeling, leidt dit tot duurzame veranderingen die tevens geborgd worden binnen de organisatie.

Evaluatie
Wij maken concrete afspraken over de bewaking van de voortgang. Soms is bijsturen of aanpassing gewenst op de weg naar gewenste resultaten. Daarbij is het essentieel dat er geregeld overleg is. Ook als het proces naar verwachting verloopt.

Deze zorgvuldige aanpak leidt ertoe dat de uitvoering efficiënt, gericht en zorgvuldig plaatsvindt. Onze opdrachtgevers waarderen dit en zien hiervan de resultaten terug. Organisaties willen tenslotte een goed rendement op hun investering.

COMPETENTIE EN TALENTMANAGEMENT

Q-impact geeft advies en helpt bij het implementeren van competentie- en talentmanagement binnen organisaties. Competentie- en talentmanagement legt een verbinding tussen de organisatiedoelen en de aanwezige talenten en competenties van medewerkers. In een continue en snel veranderende omgeving worden wisselende eisen gesteld aan medewerkers en leidinggevenden. Talent- en competentiemanagement helpt bij het goed afstemmen van aanwezige talenten en competentie op de eisen die er nu en in de toekomst gesteld worden aan de medewerkers. Q-impact brengt de aanwezige talenten en competenties van medewerkers op een gestructureerde manier in kaart. Om vervolgens leidinggevenden te helpen bij het gericht verder ontwikkelen van hun medewerkers in de gewenste richting.

Wat levert dit organisaties op?

  • Medewerkers blijven langer verbonden aan de onderneming doordat aan hen nieuwe ontwikkelperspectieven worden geboden die in lijn liggen met hun talenten.
  • Medewerkers worden continu geprikkeld om zich te ontwikkelen zowel in hun functie of richting een nieuwe functie. Hierdoor ontstaat er een groep van medewerkers die werkt aan verbetering van zichzelf en de organisatie. Tevens zien zij het verband tussen hun eigen ontwikkeling en die van de onderneming. Het gevolg is capabele en gemotiveerde werknemers die flexibel en gericht ingezet kunnen worden gedurende hun dienstverband.
  • Hogere medewerkerstevredenheid. Leidinggevenden zijn in staat om gericht te coachen en talenten en competenties te ontwikkelen waardoor medewerkers ervaren dat zij progressie maken en zich positief ontwikkelen.
  • Bij aanname van nieuwe medewerkers kan er beter geselecteerd worden op de gewenste competenties en talenten. De kans op een goede “match” tussen medewerker/team en organisatie is daardoor groter met als gevolg effectievere inzet van de bestaande middelen (geld en tijd).
Training “De manager als competentie- en talentontwikkelaar”

Hoe kan je als manager gericht je medewerker ontwikkelen? Welk gedrag motiveert je medewerker? Waar liggen zijn drijfveren en talenten? Hoe maak je die bewust en inzichtelijk, voor jezelf en je medewerker? En hoe breng je deze in lijn met zijn rol en functie?

Deze training helpt leidinggevenden om hun bekwaamheden als coach en ontwikkelaar van hun medewerkers te vergroten. Door inzicht te geven in de laatste psychologische inzichten aangaande motivatie en progressiegericht werken. Tevens leren managers tools en vaardigheden om talent en competentie ontwikkelgesprekken te voeren met hun medewerkers. Resultaat; de manager ontwikkelt zich als een bekwame coach en leider van zijn team en is zo in staat om mensen te binden en te boeien.

Duur training: 3 x 1 dag
Maximaal 8 deelnemers

Referenties

Door de training “Het managen van het tevredenheidsproces” ben ik communicatief sterk gegroeid binnen de organisatie. De leerpunten hebben geleid tot een betere samenwerking en vertrouwensband tussen mij en mijn leidinggevende. Nogmaals bedankt voor deze 5 leerzame dagen!

Het niet aflatend enthousiasme van de training “Het managen van het tevredenheidsproces” zorgde voor een sneeuwbaleffect welke mij deed overstijgen. Door “SMART” te denken en handelen en het blijven investeren in relaties, kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan onze onderneming.

De training van Q-impact heeft mij veranderd. Dankzij Q-impact ben ik een andere verkoper geworden. Ik ben zekerder van mijn zaak dan voorheen. Dat hoor ik niet alleen van mijn collega’s, ook van de klanten krijg ik dat terug. Sterker nog, een van mijn klanten gaat dezelfde training volgen. Omdat hij heeft gezien wat het voor mij gedaan heeft.

De directietraining van q-impact heeft me duidelijk helder gemaakt wat de visie voor mijn bedrijf is en op welke manier ik als leider moet handelen om dat voor elkaar te krijgen. Dat geldt voor mijn eigen taken en die van mijn team. Het timemanagement, voeren van gesprekken en het motiveren van medewerkers zijn daar een cruciaal onderdeel in. Het resultaat is veel meer structuur in de organisatie en daardoor veel meer rust voor mezelf in plaats van het leven in de waan van de dag.

De training “Visionair en inspirerend leidinggeven” heeft mij veel inzicht gegeven in mijn sterke en zwakke punten als leidinggevende. Tijdens de training is er hard gewerkt aan het versterken van mijn positieve kwaliteiten en het verbeteren van mijn zwakker ontwikkelde eigenschappen. Het heeft mij ook geholpen meer afstand te nemen van de dagelijkse operationele activiteiten en meer tijd in te plannen voor de lange termijn ontwikkeling van mijn bedrijf. Hierdoor heb ik een veel betere balans gevonden voor mijzelf, mijn medewerkers maar ook in mijn privé situatie. Ik wil Q-impact dan ook hartelijk bedanken. Ik kan iedere leidinggevende, ondernemer of manager adviseren gebruik te maken van deze waardevolle training van Q-impact.

De training “Visionair en inspirerend leidinggeven” heeft bijgedragen in mijn ontwikkeling tot een completere leidinggevende. Door de intensieve training heb ik inzicht gekregen in mijn sterke en zwakke punten en is er bewust aan de zwakke punten gewerkt. Het heeft mij geholpen om effectiever om te gaan met ons team mensen en ik heb een betere balans gevonden tussen privé en werk. De training is van hoog niveau en door de kleine groepsgrootte zeer effectief. Deze training is een absolute aanrader.

In een snelgroeiende organisatie is het essentieel dat het team zich blijft ontwikkelen. Middels de leiderschapstraining van Q-impact hebben we meer inzicht gekregen in onze ontwikkeling, de individuele krachten van onze MT teamleden en hoe we deze nog beter aan kunnen wenden om als team nog betere prestaties neer te zetten. Daarnaast gaf Q-impact ons het inzicht hoe als leider (in plaats van manager) beter in staat te zijn om het maximale uit je team te halen.

“De DISC-training van Q-Impact heeft ons mooie inzichten gegeven. We werkten al erg goed samen, maar zijn nu nog scherper op onze persoonlijke overeenkomsten en verschillen.
Hierdoor weten we beter hoe we elkaar kunnen helpen en faciliteren. De training was sterk opgebouwd en Peter zorgde voor rust en evenwicht door regelmatig met ons stil te staan bij de kernpunten uit onze analyses. Nog met grote regelmaat wordt er bij ons op kantoor gerefereerd aan onze ‘kleuren en letters’, wat naast begrip ook voor hilariteit zorgt. Peter, bedankt!”

Q-impact heeft mij, met de training “Visionair en inspirerend leidinggeven”, inzicht gegeven in mijn huidige kwaliteiten en valkuilen. Met deze valkuilen zijn we tijdens de training aan de slag gegaan. Met het enthousiasme en de bevlogenheid van trainer Peter Wijnands word je meegenomen in een reis waarbij je veel eigenschappen ontdekt die je bezit of waar je juist in moet ontwikkelen. Het draait voor een groot gedeelte om je eigen gedrag en de veranderingen daarin.  Als je van A naar B wilt, zal je altijd vanuit B moet werken. De “B” wordt, onder begeleiding van Peter, in een kleine groep met andere leidinggevende, voor iedereen persoonlijk gecreëerd. Graag wil ik Q-impact hartelijk danken voor deze leerzame tijd. Ik  kan mede-directeuren deze training van harte aanbevelen.

Op de trainingsdagen word je zowel individueel maar ook als team aangespoord de aangereikte tools te gebruiken. Dat is soms confronterend en ook uitdagend. ‘Bewustwording van’ en ‘focus op’ zijn thema’s waar je in de dagelijkse praktijk zeker mee aan het werk kunt. Het is ook fijn om te zien dat je als team elkaar leert coachen en zodoende ook elkaar helpt om je individuele en persoonlijke doelen te bereiken. Wij hebben met het MT van GT Bunck bereikt dat de trainingen aansporen tot individuele ontwikkeling en dat het impact heeft op de ontwikkeling van het team als geheel.

Gipmans Planten is zich ervan bewust dat gedragsverandering geduld (en dus tijd) vraagt. Maar ik durf te stellen dat de training van Q-impact al een waarneembare verandering in het gedrag teweeg heeft gebracht. Meer dan alleen de stap ervoor, bewustwording. Q-impact gaf onze mensen een goed impuls naar meer focus op relatiemanagement en resultaatgericht werken. Daar plukken wij nu de vruchten van. Waarvoor dank!

Q-impact heeft bijgedragen aan een solide uitbouw van onze organisatie. Door een heldere communicatie en door een zekere rust en structuur begrijpen we niet alleen elkaar beter, maar ook onze klant en leverancier. De professionele en integere wijze waarop Peter de uitdaging bij BVB Substrates heeft opgepakt en de resultaten die hij heeft bereikt verdienen respect.

Door de training die ik gevolgd heb bij Q-impact heb ik handvatten gekregen om als persoon op een positieve en motiverende manier met mijn team mensen om te gaan. Je leert structuur aan te brengen in je werk, maar ook structuur in de omgang met je medewerkers. Dat geeft persoonlijke rust, maar ook rust in je onderneming omdat je dit uitstraalt, mede doordat je leert om de medewerkers duidelijkheid te geven. Voor mij een echte aanrader waarmee ik nog jaren vooruit kan om alle geleerde en besproken onderwerpen verder uit te diepen.

De directietraining van Q-impact is klein van omvang qua aantal deelnemers (maximaal 8). Het gaat snel, is van hoog niveau en mede door de diverse gastsprekers inspirerend. Ik kan een ieder de training van harte aanbevelen.

Door het deelnemen aan de managementtraining heb ik mijn kennis met betrekking tot het managen van een team en mijzelf vergroot en hierdoor kan ik effectiever en professioneler optreden en meer taken gedaan krijgen in kortere periode. Het positieve filter richting medewerkers is daarbij een goed hulpmiddel. Ook heb ik meer vertrouwen gekregen in de beslissingen die ik als manager neem.

De managementtraining stelt mij in staat om veel effectiever om te gaan met mijn waardevolste asset, mijn mensen.

Ik ben blij dat ik de managementtraining heb gevolgd. Door de behandelde onderwerpen ben ik als manager enorm gegroeid.

Jij en jouw team hebben een mooi concept ontwikkeld waardoor managers en directeuren/eigenaars zich bewust worden van het feit dat o.a. een “gezonde” privésituatie absoluut leidt tot betere resultaten. Dit wordt gecombineerd met de zakelijke aspecten betreffende presentaties, gesprekken met personeel (motiveren) etc. Deze combinatie is een perfecte formule om managers en directeuren/eigenaars meer in balans te brengen en dus als mens gelukkiger te worden. Na het afsluiten van het jaar moest ik, met dankbaarheid, aan je denken. Mijn bedrijf heeft een behoorlijke vlucht gemaakt, in positieve zin. Hoe ik hiermee om moet gaan heb ik van jou geleerd. Wellicht moet ik zeggen: jij hebt mij middels de training goed voorbereid hierop. Kortom: heel erg bedankt… mentor!!

De opzet en inhoud van de managementtraining onder leiding van Peter Wijnands heb ik als zeer leerzaam ervaren. De kleine groepsgrootte bestaande uit professionals met diverse achtergronden geven de training extra dynamiek.  Doordat de theoretische kennis goed toepasbaar is in de praktijk, ben ik als manager gegroeid en beter in staat het optimale rendement uit mijn team te halen.